Контакти

За спонсорства, партньорства:
Мария Бонева

CEO Code Fashion TV
+359 882 359 359
+359 876 444 414
mboneva@codefashion.bg

ПР, комуникации и органиация:
Ангелина Ангелова

Директор ПР и комуникации Victoria Group
+359 885 754 961
e-mail: angelina.angelova@victoriagroup.bg

За рекламни пакети и продажба на място на събитието, В2В партньорства:
Цветомир Ганев

Chief Brand Officer Code Fashion TV
+359 889 359 168
+359 879 444 485
cganev@codefashion.bg

За модни марки и дизайнери:
Антон Узунов

Sales and Project Coordinator at Code Fashion TV
Art Director Sofia Fashion Week
+359 888 070 240
anton@codefashion.bg

За куверти и настаняване:
Александра Юнакова
Assistant expert communications and public relations
Victoria Group® Hotels and Resorts
+359 895 979 419
alexandra.yunakova@victoriagroup.bg